Certyfikat ISO 9001

Czym jest certyfikat ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowy standard (norma) jakości. Norma ta określa wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji, kontoluje je oraz unifikuje w mierzalny sposób. W 2015 roku norma została poprawiona i opublikowana jako ISO 9001:2015.

Czym jest system zarządzania jakością ISO 9001:2015?

Głównym zadaniem systemu jest pomoc w zrozumieniu i spełnieniu wymagań klienta oraz osiągnięciu celów organizacji. Cel ten osiągnąć można poprzez dostarczanie wyników skuteczności procesów i zadań, a także ich udoskonalaniu i dokumentowaniu. Norma ISO 9001:2015 posiada szereg wymagań, które są szczegółowo opisane i uwzględniają osiem zasad jakości:

 • Zorientowanie na klienta.
 • Przywództwo.
 • Zaangażowanie pracowników.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów.
 • Podejście procesowe.
 • Ciągłe doskonalenie.
 • Systemowe podejście do zarządzania.
 • Wzajemne, korzystne relacje z dostawcami.

Jakie korzyści płyną z certyfikacji ISO 9001:2015?

Pomaga on organizacji w doskonaleniu wydajności i zaprezentowaniu wysokiej jakości usług podczas negocjacji kontraktów. Certyfikat zostaje przyznany po zakończonym sukcesem audycie zgodnie z przyjętą normą oraz pozwala organizacji na:

 • bardziej efektywną pracę;
 • stosowanie się do wymagań regulacyjnych i prawnych;
 • dotarcie na nowe rynki;
 • identyfikację ryzyka.
-Fiyo chce zapewnić, że zawsze może pomóc swoim klientom w możliwie najlepszy sposób. Z tego względu zarówno my jak i strony trzecie Czytaj więcej